Navigace
Poslední články
· Přemeček a další...
· PL Kosmonosy a čty...
· Bert v Zookoutku př...
· Nejen o Sorice ve st...
· Bertík již čtvrt...
Všechno má svůj začátek a má i svůj konec...


V roce 2003 jsme si dali za úkol povznést hipologickou problematiku na stejnou úroveň a vážnost, s jakou se prezentují otázky rehabilitace a terapie pacientů. Pokusili jsme se docílit stavu, kdy můžeme o koních v ústavech a léčebnách s přesvědčením říci, že jsou pro svou práci vhodní, a že jsou ideálními zástupci vybranými, vycvičenými a připravenými plnit svá poslání koně terapeuta, učitele a společníka po řadu let ve zdraví a spokojenosti. Začali jsme tedy s výběrem vhodných koní a jejich dlouhodobým odborným výcvikem cíleně zaměřeným do oblasti hipoterapie.

Jako aktivní členové České hiporehabilitační společnosti jsme se v letech 2011 / 2012 zcela zásadním způsobem podíleli na vzniku a prosazení "Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace". Tím jsme docílili nejen požadovaného stavu, kdy koně v ústavech a léčebnách jsou pro svou práci výborně připraveni, ale především toho, že průběžnému výcviku a udržení koní ve zdraví a kondici je věnována mnohem větší péče, než tomu bylo v minulosti.

Jak už to bývá, všechno má svůj začátek a má i svůj konec a v našem případě velmi šťastný konec…

Poslání naší organizace je naplněno a i díky Vám se nám podařil malý zázrak…


Za patnáct let naší práce nám prošly rukama desítky a desítky koní. Za nákupem jednoho koně se vždy skrývala návštěva a prověření čtyř až osmi koní po celé republice. Celkem jsme nakoupili dvacet devět koní, z nichž pouze čtyři byli z výcviku později vyřazeni pro vady, či nedostatky, které se ukázaly až během jejich výcviku. Celkem dvacet dva koní jsme zapůjčili do ústavů, z nichž osm jsme během patnácti let naší působnosti vyměnili na žádost ústavů za jiné a to především z důvodu stáří, či nepředvídatelných zdravotních potíží. V současné době mají ústavy a léčebná zařízení zapůjčeno čtrnáct koní a tak tomu bude až do doby, než se o tyto koně, v době jejich odchodu na zasloužený odpočinek, postaráme, na což jsme připraveni.

Nejvíce toho najdete v záložce "Články", kde jsou uváděny nejdůležitější momenty z naší činnosti.S upřímnými díky za Vaši podporu a přáním všeho „nej“ na rozloučenou,

Ing. Tomáš Ditrt
ředitel CPK – CHRPA
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.